hartwert14foto

Vanaf september tot mei is traditioneel op dinsdagavond interne competitie in gebouw Het Convent aanvang 19:45 uur. Competitieleider is Cees Banning cbanning@planet.nl .Als u bent verhinderd is afmelding verplicht
Uitslagen | standnieuwe indeling ondervoorbehoud

 

Klik hier voor het schaken voor de jeugd in Bolsward. Wij beginnen 13 september