De FSB voorjaars-vergadering

Donderdagavond 22-maart werd aan het kalverdijkje te Leeuwarden een FSB vergadering gehouden. Spreker was niemand minder dan de voorzitter van de KNSB Eddy Schuyer en het thema was het terugdringen van leden zonder relatienummer. Zijn komst en de aankondiging van deze vergadering met de stukken stonden al een poosje aangekondigd op de FSBsite.

Het werd een leerzaam uurtje voor Eddy, die zich wel had voorbereid op een flinke discussie maar hij zal na afloop ongetwijfeld wat terleurgesteld terug op de trein naar Den Haag zijn gestapt. Zijn argument dat een club alle leden moet opgeven omdat de statuten dat nu eenmaal voorschrijven werd door nagenoeg iedereen onredelijk gevonden. De vertegenwoordigers van de clubs legden uit aan Schuyer dat vooral het verloop bij startende jeugd erg groot is. Pas na een jaar (seizoen) weet men of iemand bij de club blijft hangen en dus lid blijft.  Schuyer antwoordde dat alle nieuwe leden toch ingeschreven moeten zijn na drie maanden, hij vond een seizoen veel te lang. De kinderen die toch afhaken daarvan wil hij de afgedragen contributie terug geven (is nog een plan).
Vervolgens werd er gediscussieerd over de grijze leden. Dat zijn schakers (overwegend gepensioneerden) die geen externe competitie en toernooien spelen maar alleen naar de clubavonden komen en geen belang hebben bij een bond.  Deze grijze leden betalen wel contributie  (maar willen niet dat er wordt afgedragen aan de bond) en zorgen wel voor een geldstroom waarmee weer (jeugd)activiteiten binnen de club kunnen worden ontplooid. Schuyer vond dat deze mensen toch moeten worden aangemeld bij de bond (volgens de statuten) maar kreeg geen bijval uit de zaal. Een plan om een recreatielidmaatschap voor de grijze leden in het leven te roepen voor deze groep was volgens Schuyer al besproken bij de KNSB maar daar was geen meerderheid voor. Het langst aan het woord was Peter Koning van MidFryslan, hij vindt dat de KNSB absoluut veel te weinig doet voor de (beginnende) jeugd en teveel uitgeeft aan bv het Schaakmagazine en hij noemde meerdere voorbeelden.  Peter Koning en de andere sprekers namens de clubs kregen veel bijval en applaus en Schuyer zal na afloop zeker hebben meegekregen dat de (verouderde) statuten wellicht beter worden aangepast.