Algemene leden vergadering 2012

Voor een nauwkeurig verslag wachten wij op de notulen van Siebe


Voorstel interne competitie

Deze competitie moet eigenlijk een nieuwe impuls hebben die een goede opkomst stimuleert

Het bestuur stelde voor om eind januari/begin februari de balans op te maken. De beste 5-10 (A groep) gaan dan over naar de playoffs en spelen een allemaal een keer tegen elkaar om het kampioenschap. De rest (B en C groep) krijgen een prijsje en spelen de rest van het seizoen opnieuw in keizer een lentecompetitie om het B kampioenschap, niet langer gehinderd door de sterke spelers die zich hebben geplaatst voor de playoffs.

Er was geen meerderheid voor dit voorstel maar de leden kunnen er over nadenken en dan met de jaarwisseling alsnog kiezen voor het voorstel. Inmiddels heb ik ook informatie gevraagd bij Philidor over de reglementen waar ze dit al jaren met succes toepassen en die ga ik binnenkort nog even publiceren.

 

De eerste ronde werd ingedeeld op 1-2, 3-4 (Elo)enz.. Daar kunnen we mee doorgaan door de spelers voortaan in te blijven delen op actuele rating. Hiermee wordt voorkomen dat iemand die een tijdje heeft verzuimd wordt ingedeeld tegen iemand met een groot rating verschil 

 

(aan dit artikel wordt nog gewerkt)

 


 

De leden van Westergoo worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdagavond 4-sep in Het Convent. Aanvang 20:00 uur
Agenda 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen
 4. Bestuursverkiezing (Siebe aftredend, niet herkiesbaar)
 5. Financien, kascommissie
 6. Externe competitie
 7. Interne competitie
 8. Rapid en snelschaak
 9. Anna-Maja wint zilver
 10. Jeugdschaak in BSO (deelnemers inschrijven bij de bond)
 11. Jeugdtoernooi
 12. Cursus eindspel
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Het bestuur vergaderde reeds dinsdag 28-aug