Bestuurswisseling

Tijdens de jaarvergadering op 2-sep was Siebe de Jong aftredend secretaris en niet herkiesbaar, hij notuleerde nog wel. Er meldde zich  geen vervanger en het bestuur had ook nog geen andere kandidaten.
Na afloop van de vergadering toonde Hans van den Bosch toch nog belangstelling en na een gesprekje met Gerrit en Eel is Hans inmiddels bereid de functie van Siebe vanaf volgende week al te gaan vervullen.