Het cursus aanbod van de KNSB

Klik hier voor het inschrijf formulier

Om uw vereniging bloeiend en gezond te houden is goed kader nodig, daarom is het voor uw vereniging van belang dat leden of ouders van leden cursussen volgen bij de Schaakbond.

Daarom willen wij graag de volgende cursussen onder de aandacht van u en uw leden brengen,

start cursus omschrijving plaats
26-sep Schaaktrainer 1 Heerenveen?
oktober indelingsdeskundige A Friesland

 

Nadere informatie over de kadercursussen zijn te verkrijgen bij het Bondsbureau van de KNSB, 023-5254025 (mevrouw Sacha Schiermeier, e-mail sschiermeier@schaakbond.nl ) Een uitgebreide beschrijving van de cursussen en een inschrijvingsformulier is te vinden op www.schaakbond.nl/opleidingen.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Sacha Schiermeier

De Schaaktrainer 1 cursus is een laagdrempelige cursus die bedoeld is voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan de schaaklessen van de jeugdafdeling. Naast clubtrainers wordt deze cursus ook gevolgd door ouders, huisschakers en oudere jeugdspelers. Deelnemers leren op een goede en enthousiaste manier invulling te geven aan Stap 1 van de stappenmethode van Brunia/van Wijgerden. Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers met behulp van het bestaande lesmateriaal van de stappenmethode (opstapje 1 & 2, stap 1 en de bijbehorende handleiding) trainingen verzorgen aan beginnende jeugdschakers.

Voorkennis: Schaakkennis stap 1.Cursusomvang: 5 contactavonden van 3 uur, 1 proefles en daarnaast een zelfstudie van ong. 10uur Eigen Bijdrage: €80, 
Afronding: 1 proefles, 1 schaaktechnische toets en 1 schaakdidactische toets.

De schaaktrainer 2 cursus is bedoeld voor de trainer die zelfstandig aan de slag wil op de club of op scholen. De cursus maakt u wegwijs in het lesgeven in de Stappen 1, 2 en 3 van de Stappenmethode van Van Wijgerden/Brunia (inclusief de extra en plusdelen).

Voorkennis: Goede beheersing van de stappenmethode tot en met stap 3
Doelgroep: Clubschakers (rating boven de 1550).Cursusomvang: 7 contactavonden van 3 uur, 2 proefles en daarnaast een zelfstudie van ong. 21uur Eigen Bijdrage: €100,
Afronding: 1 examenles, 1 schaaktechnische toets en 1 schaakdidactische toets en 2 portfolio’s.

De Schaaktrainer 3 cursus is bedoeld voor de gevorderde trainer die wil lesgeven in de stappen 1 t/m 5 van de Stappenmethode van Van Wijgerden/Brunia (inclusief de extra en plusdelen). Inhoudelijk ligt de nadruk op de stappen 4 en 5, omdat deze nog niet in de voorgaande cursus behandeld zijn.

Vereiste vooropleiding: Schaaktrainer 2.
Doelgroep: Club- en/of regiotrainer met een rating boven de 1950 en didactische ervaring.
Cursusomvang: 8 lesavonden van 3 uur, 2 proeflessen en daarnaast een zelfstudie van ong. 25uur.
Kosten: € 130,
Afronding: 1 examenles, 1 schaaktechnische toets, 1 didactische toets en 3 portfolio’s.

Scheidsrechter A.
Het doel van de opleiding is de cursisten de nodige kennis bij te brengen van de spelregels en enige met het schaken als wedstrijdsport verband houdende reglementen.
Voorkennis: Kennis van het schaakspel.
Cursusomvang: 5 avonden van 3 uur en 1 examen van 90 minuten.
Kosten : € 75,--


Indelingsdeskundige A.
Het doel van de opleiding is de cursisten de benodigde kennis bij te brengen van de belangrijkste wedstrijdsystemen welke bij het schaken als wedstrijdsport worden gebruikt. ,
Voorkennis : kennis van het schaakspel.
Cursusomvang: 4 avonden van 2½ uur en 1 examen van 90 minuten en 1 thuisopdracht.
Kosten : € 65,--