Uitvaart Jos Driessens

Zondagavond 30-juni kreeg ik van Marja Driessens het droeve bericht dat haar man Jos , tevens onze wedstrijdleider, plotseling is overleden. 

De afscheidsbijeenkomst was zaterdag 6 juli in de bovenzaal van Hotel Van der Valk in Sneek
Nagenoeg alle leden waren bij de uitvaart van de sympathieke competitieleider

Jos was nog maar 58 jaar en speelde de laatste seizoenen in het eerste team van Westergoo. Hij begon bij zijn komst in 2005 aan het eerste bord van het 2e team dat toen prompt kampioen werd.