Westergoo I gedecimeerd

Een groot aantal dragende spelers van Westergoo I haakten tijdens, en na de zomervakantie, definitief af.

Vorig seizoen stopte Sipke de Schiffart al na een intern klokincident maar was nog wel lid, Inmiddels heeft hij toch maar opgezegd. Hans Huizenga en Siebolt Haijtema nemen een sabbatical. Anna-Maja verhuisde naar Den Haag en Jos Driessens kwam te overlijden. Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag rekende het bestuur nog op Sipke en Siebolt, de laatste werd nog ideale opvolger van Jos Driessens getipt. 

Er moet dus een nieuw (eerste) team gevormd worden achter Marc Masmeijer en Jan Nota en dat lijkt een zware opgave (opoffering) in de promotieklasse.