Grote zaal van Convent wordt te duur

De speellocatie blijft in Het Convent
Westergoo blijft in Het Convent maar verkast alle activiteiten uit de grote zaal naar boven. Dat scheelt tot januari 15x5= €75 en na januari tot en met april 15x30=€450. Verder werd het jaarlijkse jeugdtoernooi van de begroting gehaald wat ook weer een besparing van €200 opleverde. Hierdoor word de fors negatieve uitkomst van de begroting omgebogen naar een positief saldo.

Betaalbare catering
Schaken is natuurlijk de hoofdmoot maar de inwendige mens is ook belangrijk. Er werd stevig gediscussieerd over verkassen van onze activiteiten naar een locatie in de horeca alwaar de huurprijzen fors lager zijn maar de catering fors hoger. Voorzitter Gerrit gaf als voorbeeld dat hijzelf gemiddeld een tientje per schaakavond kwijt is in Het Convent, op jaarbasis €300.  Hij zou zich niet verbazen dat dit bedrag bij verkassen naar de horeca het dubbele zou worden. Dat is misschien iets overdreven maar bij Het Convent zijn de consumpties gemiddeld (nog) een euro goedkoper dan in de horeca. Zolang de kerkeraad die goudmijn nog niet heeft ontdekt blijven we zitten waar we zitten.

Het jeugdtoernooi kan nog wel doorgang vinden maar moet dan in een andere vorm (geen GP) of met nieuwe sponsors. De oude sponsors zijn op één na afgehaakt.

De contributie
De vergadering was wel bereid tot een contributie verhoging maar een exakte verhoging is bij mij weten niet vastgesteld. Omdat we geen buffer hebben is het raadzaam dat de jaarlijkse contributie toch wordt verhoogt met €10 van 105 naar €115 voor de senioren.

Het bestuur
De voorzitter (Gerrit) verzocht een minuut stilte uit eerbied voor ons plotseling overleden bestuurslid Jos Driessens. Harm-Jan Dijkstra was (als enige) bereid de vrijgekomen bestuursplaats op te vullen.  Harm-Jan was al eerder bestuurslid van Westergoo ergens tussen 1992 en 1996 toen hij de plaats innam van de plotseling overleden voorzitter Klaas Visser. De bestuursleden gaan nog bomen over de verdeling van de taken. Als Eeltsje competitieleider wordt (wat voor de hand ligt) wil Hans wel penningmeester worden. Hij kan dan zijn taken als secretaris en ledenadministrateur overdragen aan Harm-Jan en August of aan allebei. 

De interne competitie
Deze competitie begint dus dinsdag a.s. in de bovenzaal van Het Convent, de eerste 2 ronde zijn zwitsers, gevolgd door het keizersysteem op punten, zoals Jos dat de laatste jaren deed.

De Externe competitie
De aanwezige teamleden vonden het voorstel van het bestuur (Eeltsje) om het eerste team terug te trekken uit de promotieklasse geen goed idee en ook niet om met een nieuw achttal te beginnen in de derde klasse . Vijf spelers van wat vorig seizoen WestergooII was, schuiven nu door naar WestergooI en willen hun plaats daar verdedigen. Deze spelers gaan dus van de 2e klasse naar de promotieklasse. De open gevallen plaatsen in het 2e team moeten worden ingevuld door de spelers die vorig jaar met Westergoo III een zestal vormden in de 4e klasse. Er zijn vermoedelijk niet genoeg spelers voor een derde team (4-tal)