ALV (2)

Eeltje en ik zijn zoals vermeld afgelopen woensdag naar Leeuwarden getogen om de najaarsvergadering van de FSB bij te wonen namens SC Westergoo. De meeste agendapunten waren hamerstukken, maar een paar niet. Ik zal kort schetsen welke dat waren en hoe de vergadering daarover dacht. Eeltje heeft al de problematiek geschets aangaande de zgn. zwarte leden.

Als eerste de voorgenomen contributieverhoging, die was al doorgerekend in de begroting van 2013-2014, op mijn vraag waarom een verhoging gezien het grote eigen vermogen van de FSB ( ruim € 20.000,-) kregen wij het verbijsterende antwoord, ooit is afgesproken dat de FSB dit bedrag als liquide moest houden, omdat dit het bedrag was wat afgedragen moest worden aan de KNSB en wanneer zou dit bedrfag in 1 keer aangesproken worden, als alle leden van de FSB tegelijkertijd stopte met het betalen van de contributie. De vergadering en het bestuur kwamen zeer snel tot de conclusie dat dit nooit zal gebeuren. Het bestuur heeft toegezegd om een bestemming voor dit bedrag te vinden en dit bij de volgende vergadering kenbaar te maken. Samen met nog een aantal clubs hebben wij tegen de voorgestelde begroting gestemd, wegens de contributieverhoging, maar helaas was de meerderheid van de vergadering voor de voorgestelde begroting en de begroting is dus aangenomen.

Het tweede punt is het speeltempo wat dit seizoen ingesteld is. Voor de promotieklasse is besloten om het speeltempo 1.45 uur en 15 seconder per zet (zoals wij op de club ook spelen), voor de overige klasse geld nog het oude speeltempo te weten 1.45 voor de 1e 35 zetten dan 15 minuten erbij. Op mijn vraag waarom het nieuwe speeltempo niet voor alle klasse van toepassing wordt, kreeg ik als antwoord dat nog niet elke club is voorzien van voldoende digitale klokken, voor het seizoen 2014-2015 zal voor elke klasse het nieuwe speeltempo gelden.