Westergoo contributie

De contributie van Westergoo
De leden worden verzocht om voor 1-oktober hun contributie te betalen.
Het bedrag is €125. Dubbelleden €90. Jeugdleden €25
Over maken op naam Sikma 
rekening nummer NL41 INGB 0665 9592 81 
en vermelden Westergoo contributie
Westergoo heeft dus zelf geen zakelijke rekening meer maar leent een gratis rekeningnummer van Penningmeester Piet Sikma en bespaart op deze manier €120 per jaar bankkosten

Op de laatste ALV moedigde erelid Taeke Bergsma de aanwezigen aan naar draagkracht de contributie tevens nog te verhogen met een vrijwillige bedrage. Zelf doet hij dit en ook Sieb de Jong al enkele jaren. Gerrit en Eeltsje hebben al aangekondigd dit voorbeeld te gaan volgen

Jeugdtoernooi
Het jeugdtoernooi wordt meestal gehouden op de 2e zaterdag in december. Dit toernooi is afhankelijk van inleg en donateurs en staat niet op de begroting van Westergoo en het geld wordt beheert door Eeltsje via de gratis Fintech bank N26
Naam EELTSJE, Het rekeningnummer DE72 1001 10012620 6401 46.  Als je hier geld op stort krijg je een waarschuwing dat er niet kan worden gecontroleerd van wie dit rekeningnummer is, wat bij Nederlandse banken wel het geval is. Zorg er dus voor dat het nummer klopt, naam maakt niet zoveel uit. Voorheen werd een gratis Bunq rekening gebruikt maar die bank is gestopt met de gratis versie.