Bijscholing arbiters

 


Er veranderen flink wat reglementen per 1-juni en daarvoor worden de arbiters gevraagd zich bij te laten praten op 5 verschillende locaties in Nederland

 

 

Westergoo heeft 3 arbiters Harm-Jan, Murk en Eeltsje. Misschien kunnen ze samen een plaats kiezen om deze bijscholing te bezoeken