Na het voetbal: Wommels

Vandaag staat het dorpje Wommels behoorlijk op z'n kop. Voor de 109e maal wordt er door jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar gekaatst om gouden horloges. Een adellijke dame die regelmatig bij de burgemeester logeerde vond het kaatsen zo'n aardig spel dat ze een geldbedrag beschikbaar stelde om jaarlijks een wedstrijd te organiseren. Vandaar. De freule, haar borstbeeld prijkt pontificaal op de Terp in het centrum van Wommels , verordonneerde daarbij dat er op het kaatsveld geen alcohol geschonken mag worden. Die voorwaarde wordt op het veld nog altijd gerespecteerd maar in de rest van het dorp natuurlijk niet. Daarom blijft het na afloop van het kaatsen nog lang onrustig in Wommels. De bierpompen lijken lek te zijn en blijven alsmaar doorstromen. Ach, zo nu en dan moet men de zinnen even verzetten anders wordt het leven ook zo saai.
Wommels kent naast een roemruchte kaatshistorie ook een redelijke schaakhistorie. Ooit had het dorp een eigen schaakclub en in de jaren 70 van de vorige eeuw werden er grote toernooien georganiseerd op de bovenzaal van het plaatselijke café. Vraag niet hoe het kan maar het is voorgekomen dat er 124 mensen tegelijkertijd tegenover elkaar zaten te schaken. Het toernooi trok deelnemers uit heel de provincie en het waren bepaald niet de zwaksten die achter de borden plaatsnamen. Bijgaande foto werd genomen in 1971 toen Fedde van Wijngaarden het toernooi won. En van Wijngaarden was toen regerend Fries kampioen. Verder staan op de foto afgebeeld, eerste bord rechts Jurjen Dijkstra (Bolsward) en links Sietse de Jong (Heerenveen); tweede bord rechts Ette de Boer (Workum) en G. Nederlof (Balk); derde bord rechts Fedde van Wijngaarden (Leeuwarden) en links Lodewijk Albada (Hidaard); aan het vierde, vijfde en zesde bord zien we links Siem van Eijk (Leeuwarden) Heine van Wijk (Heerenveen) en Siebe de Jong (Makkum) Voors is links in de andere rij nog net zichtbaar Sjouke Haitema van Hindeloopen. Foto roept veel herinneringen op. (HJD)