Na het voetbal: Box

In het Sneeker Nieuwsblad (ooit was ik er als redacteur aan verbonden) stond vandaag een mooie foto van het Schaapmarktplein van begin jaren zeventig. Opvallend was dat de auto's in die jaren nog rijen dik geparkeerd stonden voor V&D. In de jaren daarna bestormden bevlogen jongelingen de vergaderzalen der gemeenteraden, met als gevolg dat de auto in de ban werd gedaan. De parkeerplaatsen in de stadscentra verdwenen en overal werd eenrichtingsverkeer ingesteld. Tot in de kleinste steden drong dit virus door. Inmiddels zijn er tekenen die wijzen op een kentering. Van een pas gebouwde parkeergarage in Sneek wordt vrijwel geen gebruik gemaakt. Oorzaak: het winkelend publiek blijft weg. Aankopen worden gedaan via het internet. Wie –geheel in de geest van tegenwoordig- out of the box durft te denken, zou een toekomstscenario kunnen schetsen waarin de meeste winkels uit de stadscentra verdwijnen om weer plaats te maken voor woningen. De wandelpromenades zijn dan niet meer nodig en de automobiel kan zijn intrede weer doen, een mens moet ten slotte zijn auto voor de deur kwijt kunnen nietwaar? Per saldo zal in de binnensteden de rust weerkeren omdat we ook bevrijd worden van de lawaaiige activiteiten die de middenstanders iedere weekend en elke koopavond op touw menen te moeten zetten om publiek te trekken. Wat een wenkend perspectief. En dat allemaal dankzij het internet. Ook voor de schaakverenigingen zie ik perspectief. Mannen die niet meer met hun vrouw hoeven te shoppen, krijgen steeds meer vrije tijd en daar moet invulling aan worden gegeven. Wat is er dan mooier en zinvoller dan een avondje naar de schaakclub? Mark my words: het duurt niet lang meer en Westergoo moet weer verkassen naar de benedenzaal van het Convent omdat we de leden in het klein bovenzaaltje niet meer kunnen bergen. Philidor keert noodgedwongen terug naar de Harmonie en Sneek houdt zijn wekelijkse clubavond in dansschool Vergonet. Als dat geen out of the box-denken is, dan weet ik het niet meer. (HJD)