Onze jaarlijkse ledenvergadering

Alle leden zijn via e-mail inmiddels uitgenodigd voor onze ledenvergadering. Mocht u door omstandigheden die mail hebben gemist dan geldt de uitnodiging bij deze

Agenda algemene ledenvergadering Westergoo d.d. 2 september 2014 te Bolsward

Tijdens de vergadering zal er ook aandacht zijn voor de nieuwe spelregels van de Fide!

 1. Opening

 2. Verslag vorige ledenvergadering

 3. Mededelingen

 4. Ingekomen stukken

 5. Financiële zaken: jaarverslag 2013/2014, verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie, begroting 2014-2015

 6. Interne competitie  

 7. Externe competitie

 8. Jeugdwerk

 9. Public Relations

 10. FSB/KNSB aangelegenheden

 11. Bestuursverkiezingen

 12. Rondvraag

 13. Sluiting