Na het voetbal: Leden

De Nederlandse wetgeving heeft het zo mooi geregeld. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan van een vereniging. Als dat orgaan bijeenkomt is er dus per definitie sprake van een belangrijke moment. Voor Westergoo is dat moment morgen aan de orde. Het hele jaar door ' regelt' het bestuur de gang van zaken, maar morgen hebben de leden het voor het zeggen! En iedere stem telt even zwaar. Het zou dus stom zijn als er leden zijn die die gelegenheid niet zouden benutten om hun stem te laten horen! En er staan belangrijke voorstellen op het programma. De financiële koers van de club wordt uitgezet. Bepaald wordt welk competitiesysteem gehanteerd wordt. Er is een bestuursverkiezing. De deelname aan de externe competitie komt ter sprake en tijdens de rondvraag kunnen de leden zeggen wat ze op hun hart hebben. Bovendien worden de nieuwe Fide-regels toegelicht. Hier past dus maar een advies: iedereen die ook maar enigszins in staat is om naar het Convent te komen doet er goed aan om morgen rond de klok van achten koers te zetten naar het Groot Kerkhof 1A in Bolsward. Er geldt geen kleding voorschrift en men hoeft zich niet te legitimeren. Nieuwkomers zijn meer dan welkom. Deze hoeven zich niet direct aan te melden als lid maar mogen gerust eerst een paar weken de kat uit de boom kijken en dan beslissen of ze willen toetreden tot een van de gezelligste schaakverenigingen van het land. Schroomt niet. (HJD)