Het FK in Heerenveen

Aan dit FK doet één Westergoo'er mee, Garmen Hageman, hij won zijn 2e partij, staat ergens op deze bladzijde