Marc super in Hartwert (5)

Ik moet het even met u hebben over het gebruik van het woord ‘super’ . Ik vind dat geen fijn woord, te meer daar het heden ten dage te pas en te onpas door jan en alleman wordt gebruikt. Vroeger hoorde je het woord alleen in de buurt van bemande benzinestations. Een Eeltje Boomsma avant la lettre, gehuld in een door de desbetreffende oliemaatschappij beschikbaar gestelde stofjas, verscheen aan het geopende raampje van je portier en stelde dan de hamvraag: normaal of super? En al naar gelang het motortje van de Simca, Opel Kadett of Ford Taunus beliefde, werd de desbetreffende brandstof geleverd. Ook in de Friese steden werd het woord af en toe gebezigd en wel om iemand te duiden die vaak bovenmatig veel dronk: ‘dat is un super’ werd er dan gezegd en dat was dan bepaald niet vleiend bedoeld. Heel af en toe kwam het woord voor in een Nederlandstalig liedje. Zo hebben Jenny Arean en Frans Halsema het in “Vluchten kan niet meer” over een “super-sonische boem.” Voor de rest werd het woord niet of nauwelijks gebruikt. Vermoedelijk is enkele jaren geleden een of andere Hilversumse deezjee het woordje ‘super’ als stopwoord gaan gebruiken en sindsdien heeft iedereen het vermaledijde woord voor in de mond. Artiesten, BN’ers en managers met name, maar ook dames van rond de veertig bezigen het veelvuldig. Zoals gezegd, ik hou er niet zo van en probeer het dan ook zo veel als mogelijk te vermijden. Niettemin ben ik nu toch geneigd om voor een keer het woord te gebruiken en wel om de prestatie die Marc Masmeijer dinsdag in Hartwerd neerzette, te beschrijven. In de derde ronde leed hij een forse nederlaag tegen Gerrit Stornebrink en het had zomaar zo kunnen zijn dat hij daardoor geheel en al ontmoedigd zou raken. De allround inpakker hervatte zich evenwel en won daarna de resterende zes potten. En omdat hij in ronde een en twee ook als overwinnaar uit de bus kwam finishte hij met ruime voorsprong op de eerste plaatst (8 uit 9). Net als de vorige keer eindigde Taeke Bergsma als tweede. In de laatste ronde versloeg hij – na een aanvankelijk achterstand van liefst vier pionnen- HarmJan door diens toren op schalkse wijze te verslinden (6.5- 9) De derde plaats werd gedeeld door het trio Stornebrink, De Jong en Dijkstra. Zij bleven steken op 6 uit 9. Zesde in de eindrangschikking werd Rintje met een 50%-score. Garmen Hageman (zevende) moest het met 4 punten doen, terwijl Hylke Feenstra en de Syriër Nûr gedeeld achtste werden met 2 uit 9. De Syriër boekte na dik twintig nederlagen zijn eerste twee overwinningen, hetgeen vorige week al werd voorspeld. Toch eigenlijk ook wel super. Lambertus Hylkema scoorde deze avond louter nullen, doch dat is niet een juiste afspiegeling van zijn speelkracht. De klok speelde hem menigmaal parten. Volgende week wordt er gewoon weer gespeeld. Soms alsof er niets aan de hand is maar nog veel vaker alsof het leven er van af hangt. (Einde bericht.) HJD