Westergoo wekelijks in digitaal Bolswards Nieuwsblad

Om onze club een beetje in de schijnwerpers te zetten bij een breder publiek zendt onze secretaris wekelijks een kort verslagje naar de redactie van het Bolswards Nieuwsblad. De stukjes worden trouw en ongewijzigd gepubliceerd in de digitale versie van het blad. Zie www.bolswardsnieuwsblad.nl Voorlopig stromen de leden dankzij deze pr-activiteit nog niet in groten getale toe, maar niet geschoten is altijd mis. We laten in ieder geval zien dat we een levendige vereniging zijn die de communicatie met de samenleving niet schuwt. (HJD)

Externe competitie |26e ronde |25e ronde |24e ronde | 23e ronde |22e ronde  | 21e ronde | 19e ronde | 18e ronde | 17e ronde