Cees doorbreekt hegemonie Murk

Drie keer op rij won Murk in Hartwerd, maar op de 'jûn foar de Freule' (die niet doorging) doorbrak Cees deze zegereeks. Met 7.5 uit 8 eiste de Kimswerder zestigplusser de winst voor zich op. "Dit mei jûn noch wol op ynternet publisearre wurde," zo vond hij. En ach, waarom niet? dacht uw verslaggever, dan zit die taak er ook maar weer op en kunnen we ons morgen buigen over de andere karweitjes die zijn blijven liggen.

Het verloop van de avond werd het beste getypeerd door de gene die op een zeker moment oordeelde 'dat het er weer uit naaide'. Want zo was het. Links en rechts werden favorieten geslachtofferd. Anderen mazzelden zich naar een overwinning en opvallend vaak werd de veilige remisehaven opgezocht, zulks ten teken dat de krachtsverschillen in Hartwerd doorgaans miniem zijn. Piet Sikma had niet zijn avond. Hij strandde op anderhalve punt en hoefde derhalve niet zonder licht naar huis. Hij had de last der rode lantaarn te torsen. Met twee hele punten eindigde Lambertus Hylkema en Gerrit Stornebrink op een gedeelde zevende stek. Plek zes werd verrassenderwijs toebedeeld aan Viersma. Hij kwam deze keer niet verder dan twee winstpartijen en twee remises. Verliezen deed hij tegen de gebroeders Bergsma, Siebe de Jong en Cees Banning. Taeke Bergsma kwam beroerd uit de startblokken. Hij verloor drie keer op rij, maar toen toonde hij karakter. Hij finishte met drie overwinningen en twee remises. Een slotakkoord waar aller wege respect voor werd getoond. HarmJan Dijkstra viel net buiten de prijzen. Hij verloor slecht een partij (tegen Eppie B)  maar speelde te vaak remise (vier keer) om het podium te kunnen beklimmen. Siebe de Jong had deze keer veel succes met zijn Elshat-opening. De opmerkelijke openingszetten die deze variant met zich brengt brachten veel tegenstanders in verwarring. Alleen Banning en Dijkstra konden er mee uit de voeten.  Niettemin een gedeelde tweede plaats voor Makkum en daar zal het mogelijk niet bij blijven. Eppie Bergsma tenslotte moest volle punten afstaan tegen Banning en Sikma en halfde tegen De Jong. Zodoende ook voor hem een knappe gedeelde tweede plaats!  De ongenaakbaarheid van Banning werd hier boven reeds bezongen al mag misschien nog wel vermeld worden dat hij het enige halfje af moest staan aan Dijkstra. Na afloop werd geconstateerd dat de dagen 'al wer aardich koarter wurde'. De eerste september nadert. Hopelijk kan dan het grote werk weer beginnen, als we tenminste in het Convent passen met z'n allen. Voorlopig is het evenwel nog: standplaats Hartwerd. (Dinsdag, kwart voor acht, stipt.) HJD