Weer een oud-kampioen Westergoo overleden

Hoewel ik sterk meeleef met het wel en wee der Friese schakers, spel ik niet wekelijk de websites van alle 25 verenigingen die bij de FSB zijn aangesloten. Zo kon het gebeuren dat ik pas recent er achter kwam dat al jongsleden mei overleed de heer Sjoerd Hengst. Ik las dat op de site van de schaakclub Steenwijk, de vereniging waarbij hij in de jaren 70 en 80 was aangesloten. In de jaren 50 en 60 was hij evenwel lid van Westergoo. Hij was een sterke speler. In 1962 en 1967 werd hij bij ons clubkampioen. Hengst overleed in Arnhem op 81 jarige leeftijd. Sjoerd Hengst was zoon van een Bolswarder ondernemer. Zijn vader had een schoenenzaak aan de Appelmarkt. Aan de voorzijde was een winkel en achter bevond zich een grossierderij. Begin jaren 80 verplaatsten de bedrijfsactiviteiten zich naar de Kop van Overijssel. Eerst naar Oldemarkt en laten naar Steenwijk. Daar werd op het bedrijventerrein Groot Verlaat een nieuw onderkomen gesticht van waaruit tot op de dag van vandaag een internationale schoenhandel wordt gedreven. Sjoerd volgde zijn vader op in de directie en was vaak van huis omdat hij overal in de wereld (Italië, China en ga zo maar door) op schoenenjacht ging. Dat had natuurlijk invloed op zijn schaakcarriére. In Steenwijk wist hij nog twee of drie clubkampioenschappen op zijn naam te schrijven, maar op zeker moment moest hij andere zaken laten prevaleren. Hij verdween uit de uitslagen. Wellicht dat hij andere disciplines -bijvoorbeeld correspondentieschaak- ging beoefenen, ik weet het niet. Maar feit is wel dat er tussen hem en het schaakspel altijd een relatie is blijven bestaan. Zijn overlijdensadvertentie getuigt daar van. ‘Het eindspel is gespeeld, deze strijd is niet gewonnen,” zo liet de familie weten en in de Oprechte Steenwijker Courant werd hij omschreven als een ‘strateeg’. Toen ik jong was kwam Sjoerd vaak bij ons thuis. Mijn beide ouders waren erg op hem gesteld. Vader kende hem van de schaakclub en moeder kende Sjoerd goed omdat ze enkele jaren bij de firma Hengst in dienst was. Na zijn vertrek uit Bolsward verwaterden de contacten, maar als hij ter sprake kwam was er altijd een ‘warme sympathie’ voelbaar. Bijgaand plaatje komt uit ons familiealbum. We zien rechts met sigaar Jurjen Dijkstra en links Sjoerd Hengst. Zie naar de faciliteiten waarmee de spelers genoegen namen. Twee niet al te comfortabele tuinstoelen en tussen hen in een schaakbord op een heel klein tuintafeltje. Ruimte om de armen op te laten rusten is er niet, laat staan dat er plaats was voor een notatieboekje. Het kan niet anders of hier waren twee grote liefhebbers van het schaakspel in actie. Tientallen, zo niet honderden partijen, hebben ze samen gespeeld, gelukkig ook heel vaak onder betere omstandigheden. Veel partijmateriaal is bewaard gebleven en berust thans ergens bij mij in een doos. Een vluchtige scan leert dat Sjoerd veruit de meeste partijen won. Komende winter als het buiten guur is en in huis al vroeg het licht ontstoken moet worden, zal ik die partijen eens gaan bekijken. Als er leuke dingen tussen zitten dan zal ik dat uiteraard aan de vergetelheid ontrukken. Vooral benieuwd of Hengst een grote voorliefde had voor paarden! Dat zal toch wel? Van de huidige leden van Westergoo zal waarschijnlijk alleen Siebe de Jong (en wellicht Taeke Bergsma) tegen hem hebben gespeeld, maar dan hebben we het over meer dan een halve eeuw geleden. Al met al toch weer een stukje Bolswarder schaakhistorie ‘zum ende’. (h.j.dijkstra@planet.nl) 

(PS: de knappe jongetje op de foto, dat ben ikke.)