Hartwerd 6 in het dorpshuis

Gewoon weer schaken is een verademing
Hartwerd 6 werd zoals hieronder beschreven gespeeld aan echte borden, er waren 9 deelnemers en de winnaar werd Murk gevolgd door Cees. 

De indeling (RoundRobin) werd gemaakt door Piet en HarmJan, de laatste maakte ook de balans op en fotografeerde de uitslagtabel voor het nageslacht. Er lagen bij elk bord ontsmettingsdoekjes zodat na afloop van elke ronde de tafel en klokken en de top van de stukken konden worden ontsmet. Van half elf tot elf uur werd nog even gekletst en gesnackt en kregen wij een versnapering aangeboden door de kersverse pake geworden HJD

Het was wel even wennen om weer gewone stukken aan te raken en het werd ook een latertje, ik schoof mijn fiets 20 minuten voor middernacht pas in de schuur en ik had daarna nachtmerries van alle blunders die ik had gemaakt en ik droomde dat ik werd achtervolgd door de inspecteurs van het RIVM die ons hadden betrapt op het overtreden van de regels

Vanaf Hartwerd 6 en de daarop volgende edities worden aan echte borden gespeeld in het dorpshuis van Hartwerd, klik hier voor locatie
Volgens de regels van het RIVM moet je je vooraf aanmelden via telefoon of email bij Piet Sikma p.sikma@hetnet.nl
Je betreedt het gebouw met een mondkapje en handen wassen
Elke dinsdagavond aanvang 19:30 uur, als je te laat komt mis je misschien de eerste ronde
Tempo: 10 minuten per persoon dat is in theorie 3 partijen per uur
Sluiting van het gebouw: 23:00 uur

De eerste 5 edities werden online gespeeld via Lichess, dat was onbevredigend omdat bij een gering aantal deelnemers (onder de 14) de automatische indeling al na drie ronden stopt

Beheerder dorpshuis Piet Sikma
Wedstrijdleider Piet Sikma 0515 569561