Grand-Prix overleg

In zalencentrum Priyas aan het kalverdijkje Leeuwarden was op initiatief van het FSB-bestuur op 6-december een samenkomst met de jeugdleiders en/of toernooi-directies van de clubs die elk jaar een jeugdtoernooi organiseren. De GP is bezig aan het derde seizoen. Het werd een nuttige vergadering. Alle jeudzaken werden in vogelvlucht even onder de loep genomen maar ik probeer me te beperken in deze samenvatting tot de grandprix cyclus.

Het wordt wel elk jaar moeilijker om te plannen op de gewenste data. Zo werden Westergoo en het Henniecollignon geconfronteerd met de jeugdclub competitie van de KNSB. Het Hennie C toernooi ging gewoon door maar Westergoo ging op zoek naar een andere datum die inmiddels al voor de 4e keer is veranderd. Volgend jaar moeten we misschien dan maar op zondag als dat geschikter lijkt dan zaterdag.

Het eerste seizoen werd de GP gestuurd door Eeltsje, het 2e seizoen door Eeltsje en Rick en dit seizoen door nagenoeg Rick nog alleen. Dat gaat prima en in overleg met de secretaris van de NOSBO en de FSB

De concept indeling van de kinderen en de stand in de cyclus wordt bijgehouden door Fons van Hamond en verwerkt in de KNSB en Noordelijke jeugdrating. Hier zijn kosten aan verbonden die de eerste 2 seizoenen door de FSB werden betaald maar nu voor rekening komen van de organiserende clubs net als de prijzen van de cyclus.

Dat gaat als volgt, de clubs die aan de cyclus meedoen krijgen een nota van de FSB a €35 voor een vergoeding aan Fons en de prijzen van cyclus
Deze cyclus prijzen worden uigereikt na de toernooi prijsuitreiking  van het laatste toernooi (van Westergoo op 8-juni)
Hoe dit het beste kan wordt nog met Fons overlegd

Tijdens de eerste cyclus werden de cyclus prijzen (15) geschonken door Sneek. Tijdens de 2e cyclus viel dat toernooi uit en werd besloten de de prijzen zouden worden uigereikt op het eerste toernooi van de volgende cyclus, dat werd in Buitenpost bij DTK maar het bleef bij een wisselbeker voor de winnaar. 
Daarom worden de resterende prijzen (nog 9) ditmaal nog uitgereikt tijdens het komende toernooi (bij Lasker)

Het werd ook jammer gevonden dat er geen toernooi in Opsterland wordt georganiseerd en de aanwezigen willen graag helpen om het ook daar te organiseren dit dit seizoen.

Klaas Abma kondigde aan dat ook Heerenveen mee wil doen met een jeugdtoernooi in de cyclus

 

Aanwezigen tabel 

Organisatie
FSB Auke vd Heide Klaas Abma Willem Kuiper Rick Weggen
Mid-Fryslan Peter Koning JeroenSparenberg
Sneek

 

Wytse Wiersma  Joe  Hania
Philidor Migchiel de Jong
DTK Rick
Westergoo Eeltsje Boomsma
 De Donger
 Lasker  Thijs Tuinstra (afgemeld)  
 Schaakwoude
 Heerenveen  Klaas