frans en tine

Westergoo werd in 1886 opgericht. In de 135 jaren die sindsdien verstreken kwam het niet eerder voor dat twee leden elkaar het ja-woord gaven. Met die traditie werd dezer dagen gebroken. Nadat eerder het burgerlijk huwelijk werd gesloten tussen de Westergoo-leden Tine Lyklema á Nijeholt en Frans Smit (beiden inmiddels de tachtig gepasseerd), vond vandaag -zondag 20 maart 2022- de kerkelijke inzegening plaats in de Martinikerk te Bolsward. Een feestelijke gebeurtenis die door een delegatie van bestuur en leden werd bijgewoond. En om het plaatsje helemaal compleet te maken: Margrietha Sikma, die tijdens onze clubavonden altijd onze voortreffelijke gastvrouw is in Het Convent, had een belangrijke rol tijdens de viering. Ze bracht verschillende liederen ten gehore. In drie talen nog wel: het Nederlands, het Fries en het Gronings. Na afloop was er gelegenheid de beide verse echtelieden geluk te wensen. Op de foto zien we hoe voorzitter Gerrit Stornebrink Fans en Tine feliciteert en namens de club een envelop met inhoud (een dinerbon) overhandigt. De bijeenkomst werd besloten met een gezamenlijk drinken van een kop koffie met daarbij een lekker stukje oranjekoek, aangeboden door het bruidspaar. Het was tegelijkertijd een stijlvolle en feestelijke bijeenkomst waarbij ook oog was voor de actualiteit. De opbrengst van de tweede collecte was bestemd voor Oekraïne.