Hartwerd 11

Uitslagen 2 augustus 2022

1         Cees Banning                                             8½ punt

2         Eppie Bergsma                                          6½ punt

3         Harmen Jan Dijkstra                               5½ punt

4         Piet Sikma                                                  4½ punt

            Teake Bergsma                                         4½ punt

6         Lambertus Hylkema                                ½ punt

De volgende schaakavond is op 9 augustus 2022