Ik heb zojuist de digitale versie van het Bolswards Nieuwsblad doorgenomen en helaas moeten constateren dat het blad het niet nodig vond om de inbreng van Schaakclub Westergoo in haar kolommen op te nemen. Aangeleverd was een foto met een kort redactioneel stukje over het feit dat drie leden hun vijftigjarig lidmaatschap van de vereniging ‘beloond’ zagen met een KNSB-speld. Jammer, het was een mooie gelegenheid om het ‘nog bestaan’ van Westergoo onder de aandacht te brengen van de lezers van het blad.
Los van de teleurstelling schrok ik van de armetierigheid van de krant. Als oud-redacteur van BN, moet ik zeggen, dat de teloorgang van de traditionele nieuwsbladen (de een of twee keer per week verschijnende plaatselijke krantjes) mij ‘aan het hart gaat.’ Nagenoeg niets is er meer over van de bladen die geschaard werden onder de ‘suffertjes’, maar die toch altijd een belangrijke rol speelden in stad en omringend platteland. Ze verspreidden het ‘kleine nieuws van om de hoek’ en droegen zo bij aan wat we tegenwoordig ‘de mienskip’ noemen, of ook wel ‘de verbinding’ En wat kwam er voor in de plaats? Losse eilandjes op het internet waar iedereen in eigen kring de informatie verspreidt. Wereldwijd, dat dan weer wel en verder ook niets mis mee, maar
Genoeg gefilosofeer van een oude man die de dingen die voorbij zijn beschouwt en betreurt en over naar dat waar de site van Westergoo voor is bedoeld: het schaken.
Daar stonden we twee weken geleden dus, schouder aan schouder, Gerrit, Fokke en ik. Ter gelegenheid van ons vijftigjarig lidmaatschap. Hoeveel clubavonden gaan er eigenlijk in vijftig jaar? In de gauwigheid kom ik tot 1600. Klopt dat ongeveer? Omdat we wel eens verhinderd waren, zal het aantal gespeelde partijen iets lager liggen, maar erg veel zal het toch niet schelen. En hoe vaak zijn we als jubilarissen tegen elkaar in het strijdperk getreden? Het zal schommelen rond de honderd keer, denk ik. Fokke was volgens mij de sterkste van ons drieën. Gerrit en ik ontliepen elkaar niet veel. Maar het aller belangrijkste: ik kan mij niet herinneren dat er in die halve eeuw tussen ons drieën ooit een onvertogen woord is gevallen.
Daarom weet eigenlijk wel zeker dat de beide mannen het mij niet euvel zullen duiden wanneer ik hieronder de lezer te laten zien hoe ik mijn beide mede-jubilarissen deze en vorige week versloeg. De beide mannen zijn geen slechte verliezers en ik zeg er nadrukkelijk bij dat er tientallen partijen bewaard zijn gebleven waarin beide heren mij alle hoeken van het veld lieten zien. (Zeker Fokke vormt voor mij een angstgegner.)


gerrit 1

Laat ik beginnen met de partij tegen Gerrit. Hij heeft met zwart zojuist 22. Ph5 gespeeld. De computer geeft aan dat wit moet vervolgen met 23. fxg6. De computer en ik hadden dezelfde gedachte. Merk op dat ik daarmee een toren op g3 kado doe: 23. …. Pxg3 en tot overmaat van ramp: schaak. Ik kan met de dame terugnemen maar besluit tot 24. Kh2?? . Fout zegt computer: -3.7. Feitelijk een doodvonnis over de witte stelling. Het zwarte antwoord is evenwel zo mogelijk nog desastreuzer. 24. … Pf5. Ziet er heel logisch uit maar levert een score op van + 5.8. hetgeen betekent dat wit in plaats van glad verloren ineens glad gewonnen staat. En inderdaad, zwart had hxg6 moeten doen. Nu hij dat verzuimt gaat het  snel bergafwaarts. 25. gxf7 Kxf7 26. Dxe6 Ke8 27. Dg8 Kd7 28. Lxf5 Kc7 29. Txe7 Ld7 30. Txd7 Txd7 31. Lf4 Td6 32. Lxd6 Kxd6 33. De6 Kc7 34. Pd5 Dxd5 en 35. Dxd5 en we besluiten Margritha gezelschap te gaan houden.

fokke 1
En dan De Boer. In deze stelling die volgens ‘compie’ nagenoeg in evenwicht is, verzuimt Fokke 28. b4 te spelen. Hij tovert 28. Kd1 op de geblokte mat en die is dodelijk. Weer smijt ik er een toren tegen aan. 28. … Txe3 29. fxe3 Pxe3+ 30. Kc1 Txc2 (en nog een) 31. Dxc2 Pxc2 32. Kxc2 Dxa4 33. Kd2 Db4 34. Kd3 Db3 35. Kd2 De3 36. Kd1 Dd3 37. Kc1 Dxe2 38. Td1 d3 en Fokke en ik besluiten plaats te nemen aan de bar. Nogmaals tientallen keren heb ik van zowel Fokke als Gerrit verloren.
Ik wens u een mooie Sint Maarten en zaterdag een leuke intocht van Sinterklaas. Deze pake hoopt er volop van genieten!
HJD