Het is vandaag 18 januari en iedere rechtgeaarde Westergooër weet wat dat betekent. Onze club viert vandaag haar 137e verjaardag. Op maandag 18 januari 1886 – van het begrip Black Monday was nog geen sprake- werd de vereniging opgericht in een etablissement dat Het wapen van Wonseradeel heette. Het café was gevestigd aan de Harlingerstraat schuin tegenover ‘ut’ Hollandiafabriek die toen overigens nog niet bestond en eerst acht jaar later verrees.


Honderdenzevenendertig jaar schaken in Bolsward, het is bijna niet te geloven, maar toch is het zo. Het ging met vallen en opstaan. Grote perioden van bloei werden afgewisseld met magere jaren waarin de club op sterven na dood was. Dat gold ook voor de sportieve prestaties die geleverd werden. Er waren tijden dat we meedraaiden in de top van het provinciale schaken. Helaas is dat nu wel anders. Sterker, het eerste viertal moest zich dit jaar uit de competitie terugtrekken omdat werd voorzien dat er onvoldoende animo zou zijn om de clubkleuren te verdedigen.


Toch kan niet gezegd worden dat de club momenteel maar moeizaam voortsukkelt. Iedere dinsdagavond schommelt de opkomst rond de twintig spelers en via het internet doen vanuit den vreemde ook nog eens twee spelers mee. De leeftijdsopbouw van de leden is enerzijds zorgelijk omdat velen de zestig naderen of reeds (ver) zijn gepasseerd. Anderzijds prijken ook een enkele jeugdspelers op de ledenlijst zodat voor de continuïteit van de club nog niet echt gevreesd hoeft te worden.


Westergoo is in veel opzichten een unieke vereniging. Neem van mij aan dat er niet veel verenigingen in het land zijn die (oud)leden zagen deelnemen aan en het NK heren en het NK dames. Met Westergoo is dat wel het geval. Oud-lid Yge Visser nam enkele malen deel aan het nationale kampioenschap voor heren en recent nog in Groningen kwam ons ex-lid AnnaMaja Kazarian uit bij het kampioenschap voor dames. Dat zijn toch opmerkelijke feiten uit de historie van ons clubje waar we best een beetje trots op zijn.


Maar er is meer! Komende zaterdag krioelt het in ons clubgebouw van de jonge schakers. Om en nabij zestig spelers en spelertjes scharen zich rond de borden om tijdens ons jaarlijkse jeugdtoernooi te strijden om de eer en om de grand-prix-punten. Hartstochtelijk gamen in de goede zin des woords. Niet op I-phone of tablet, maar rechtstreeks in duel met leeftijdgenoten op een schaakbord. Fantastisch en nu reeds hulde voor alle vrijwilligers die er bij betrokken zijn. Een Convent vol kinderen: het aloude hoogbejaarde Westergoo op zijn best! HJD

 

Op de foto links Anna-Maja tijdens het NK dames in actie tegen Anna Haast, december 2022 Groningen.

annamaya