aleeuw

Wie op een doordeweekse dinsdagavond in de bovenzaal van Het Convent in Bolsward regelmatig een rondje langs de borden maakt, weet in welke stellingen Jappie de Leeuw zich happy voelt. Dat zijn stellingen waarin hij de vijandelijke koning met zoveel mogelijk stukken rechtstreeks onder vuur neemt. Wie Jappie wil ‘temmen’ moet dus proberen te voorkomen dat een dergelijke stelling op het bord verschijnt.
Afgelopen dinsdag paarde Eel mij aan De Leeuw en ik wist wat mij te doen stond. Voorkomen dat hij mijn koning in het nauw zou drijven. Aanvankelijk lukte dat, maar mijn zucht naar het materiële -een pionnetje voorsprong- deed mij afwijken van de voorgenomen strategie. Ik veroverde een pion en plots kwam De Leeuw uit zijn hol. Hij greep mij als het ware naar de keel en gaf grommend te kennen dat hij mij langzaam zou wurgen, zoals dat in de jungle ook gebruikelijk is.
Wij raakten verzeild in bijgaande stelling. Jappie had zojuist 27. ... b6 gespeeld, waarschijnlijk om mijn paard het vluchtveld c5 te ontnemen. Met het angstzweet op mijn tanden vroeg ik mij, nauwelijks nog tot rationeel denken in staat, af waar ik met mijn paard naar toe zou moeten als Jaap (want dat verkleinwoordje achtte ik zo langzamerhand ongepast) 28 ... a4 zou spelen. Ik zag dat 29. Pa1 geen optie zou zijn vanwege 29. … Pa3 mat! Dan is 28. Pd2 de enige zet, zo ging het door mij heen en zonder verder na te denken speelde ik het paard naar dirk twee. Toen pas overzag ik het slagveld en in een flits nam ik de volgende combinatie waar: 28. ... Pa3+ 29. Ka1 Dxd3 30. exd3 Txe1 31. Dxe1 Pc2+. Zwart staat een gezonde toren voor en tegenspartelen heeft nauwelijks nog zin.
Ik vermande mij. Ik zou mijn mistroostig lot manmoedig dragen. Ik zou Jappie gelukwensen met zijn overwinning en spreken van een mooie partij en hem prijzen om zijn inzicht en combinatievermogen. Vervolgens zou ik de stukken ‘kisten’, het uurwerk neutraliseren en mij naar de bar begeven en troost zoeken in een glaasje witte wijn doch vooral troost vinden in de woorden van medeleven uitgesproken door mijn schaakvrienden: ‘volgende keer beter HJ’ en ‘it kin de master misse!’.
Jappie evenwel bespaarde mij de gang naar Canossa. Hij speelde 28. … a4? Ik kon vervolgen met 29. Pxc4 en daarmee was de lucht zo goed als opgeklaard. Het vermaledijde paard was geslacht en daarmee de Leeuw getemd. Wit wikkelde eenvoudig af naar winst. ( 29. ... Dxc4 30. Dc2 Tea7 31. e4 a3 32. b3 Db5 33. Tde3 f6 34. exd5 Dxd5 35. Dg6 Dxb3+ (een kamikaze zet) 36. axb3 a2 37. Ka1 en zwart gaf op.
En nu maar hopen dat er zich geen computergestuurde wijsneus aandient die dit verhaal onderuit haalt.
HJD

 Hoewel bij Westergoo het gebruik van een stoel bij de contributie is inbegrepen, kiezen verschillende leden er voor om hun partij merendeels staande af te werken. Rechts Garmen Hageman en links Rein Zeinstra jongstleden dinsdag in actie. De partij eindigde in remise.aaabeefoto copy