FSB najaarsvergadering 26-sep

Woensdag 26-sep was de najaarsvergadering van de FSB aan het kalverdijkje. Alle club-secretarissen hadden een uitnodiging (en stukken) ontvangen van Klaas Abma, de secretaris van de bond. Deze vergadering werd goed bezocht (in tegenstelling tot bij andere bonden) mede doordat bij verzuim er een boete volgt.

Gerrit en Hans vdB gingen als afgevaardigden van Westergoo

De vergadering verliep erg gladjes. Vooral de kascommissie was onder indruk over het duidelijke werk van de penningmeester. En de notulen vertoonden slechts wat foutjes van cometische aard. Vakwerk dus van het nieuwe bestuur oordeelde de vergadering. Jan Hibma (voorzitter van Lasker) stopt met de organisatie van het open FK rapid, wel willen ze graag het FK snel voortaan doen. In het jaaroverzicht van de jeugdleider werd AnnaMaja geprezen voor haar prestaties. Aan de succesvolle GP cyclus voor de jeugd werd maar één regeltje gewijd nl dat het was gewonnen door Dylan Sealy. Ook werd er niks geschreven over de Noordelijke jeugdrating, toch een geweldig initiatief van onze NOSBO vrienden.

Eeltsje legde zijn bestuursfunctie neer en werd gebombardeerd tot lid van verdienste van de FSB, er wordt geen opvolger voor hem gezocht, zijn taken (een 10-tal) worden overgenomen door de overige bestuursleden en medewerkers. Maar wie wat gaat doen is nog onduidelijk. Over niet al te lange tijd zult u de notulen van Klaas Abma kunnen inzien.

De FSB competitieleider Peter Brouwer deelde de klokken uit aan de winnaars van het vorige seizoen en deelde verder mede dat wij in het aanstaande weekeinde de indeling van de promotie en 1e klasse kunnen verwachten. (de indeling was nog nooit zo laat bekend) Wat daaronder komt (klasse 2, 3, 4, en 5) was nog onduidelijk omdat hij nog steeds wacht op deelnemende teams. Lege Gean schijnt ook weer mee te doen, ze hebben 9 leden aangemeld bij de bond

Er werden geen foto's gemaakt door de nieuwsredactie, Jos Boers (mijn beoogde opvolger) was helaas niet uitgenodigd omdat er alleen een uitnodiging wordt gestuurd aan de clubbesturen en ereleden. Ik besprak dit met Klaas Abma en hij was het met mij eens dat hier van de regels afgeweken had kunnen worden en hij het wel aan wil passen. Maar Jos had ook uitzichzelf kunnen komen met de delegatie van zijn club, achteraf bleek hij jarig te zijn

Verder werd er geloot om de indeling van de voorronde en de eerste ronde van de FSB beker.
Westergoo speelt deze maal voorronde tegen de Pion, de laatste had zich nog niet opgegeven voor deze dicipline maar dat hebben wij ook nog niet. Wij moeten eerst nog spelers opscharrelen.

Na afloop van de vergadering vroeg ik aan Auke (de voorzitter) wie de nieuwe indelings deskundige gaat worden van de GP's voor de jeugd. Daarvoor had hij Peter Koning (voorzitter van Midfryslan) op het oog, maar die vond eigenlijk (net als mijzelf en Rick Weggen de GP toernooi coordinator) dat Fons van Hamond de webmaster van de NOSBO het moest blijven doen. Fons kreeg daarvoor een kleine vergoeding (25 Euro per toernooi) die werd betaald door de FSB. Volgens Auke wil de FSB dit niet langer betalen en was daarom op zoek naar een vrijwilliger. Bovendien vindt hij het niet langer een belang van de FSB maar een belang van de deelnemende clubs en al ze weer in zee willen met Fons moeten de clubs zelf ook maar betalen. Tja daar sta je dan, maar Auke had nog wel een argument waar ik het mee eens was. Er doen veel  kinderen mee die niet zijn aangesloten bij de bond en aan zulke evenementen wil de FSB geen steun meer geven.
Inmiddels ontving ik van de NOSBO (van Fons van Hamond) een document waarin zij ook aangeven  het aantal kinderen zonder relatienummer terug te willen dringen. als eerste hanteren zij de regel dat kinderen die lid zijn van een bond (FSB, NOSBO) 2 euro minder inleg behoeven te betalen dan de kinderen die nergens lid van zijn. Zelf vind ik dat wij daar bij onze GP's daar ook naar toe moeten maar dit moeten de jeugdleiders gezamenlijk beslissen

Westergoo en ook Midfryslan en DTK dus zullen om te beginnen Fons van Hamond vragen of hij weer wil gaan indelen en de andere clubs die GP's organiseren zullen ongetwijfeld volgen, ik zal hun nog informeren. De clubs gaan dan zelf afrekenen met Fons na elk toernooi