Klik hier voor de notulen, mutaties kunt u sturen aan scwestergoo@gmail.com. Alle bestuursleden kunnen in dat postvak en bij de Westergoo documenten in de cloud