Als ik het goed heb telt Westergoo op dit moment drie ereleden. De oudste is Guus Reintjes, 88 jaar en woonachtig in het Limburgse Weert en daar nog altijd spelend lid van de plaatselijke vereniging (EWS). Nummer twee en drie doen nog altijd volop mee bij Westergoo: Hylke Feenstra en Eeltje Boomsma. Hylke werd enkele jaren geleden erelid omdat hij vijftig jaar aan de club was verbonden en Eeltje werd bij de viering van het 125-jarig jubileum geƫerd vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging. Penningmeester, wedstrijdleider, prijsinkoper, webmaster, materialenman, jeugdleider, ja wat is hij niet?
De administratie van ereleden is door de jaren heen niet al te best bijgehouden. En dus is het moeilijk om een compleet overzicht te bieden. Al helemaal niet te achterhalen valt waarom bepaalde mensen ooit het erelidmaatschap werd toegekend. Om hen moverende redenen, zullen we maar zeggen, hebben de verschillende ledenvergaderingen ingestemd met de daartoe strekkende voorstellen van het bestuur.
Op bijgaande foto staat afgebeeld Koopman Heeres, die ergens in de veertiger jaren aan onze vereniging verbonden was en ookHeeres Jan directeur van van der Plaats te boek stond als erelid. In de uitslagentabellen ben ik zijn naam niet veel tegengekomen en ik betwijfel of deze drukbezette man veel achter het schaakbord heeft gezeten. Maar hij ondersteunde graag en veel personen en organisaties in natura. Zo beschikte Heeres over een auto met chauffeur en ik heb wel uit goede bron vernomen dat hij zijn mobiel regelmatig aan Westergoo beschikbaar stelde voor het vervoer naar uitwedstrijden. Verstandig dus om dit soort suikeroompjes te vriend te houden en te sieren met het predikaat ' erelid'.
Wonen er in Bolsward en omstreken momenteel eigenlijk nog van dit soort mensen? Westergoo balanceert financieel op het randje van de afgrond en zou een steuntje in de rug best kunnen gebruiken. (HJD)