Na het voetbal: Voorlezen

Zonder al te veel resultaat heeft hij als leraar van de RSG Magister Alvinus te Sneek getracht mijn beide dochters enkele beginselen van de wiskunde bij te brengen. En hij zat het afgelopen jaar tot tweemaal toe 'onze' Sipke de Schiffart dwars door twee Friese literaire prijzen voor zich op te eisen terwijl ook Sipke genomineerd was. Ik heb het over Ale S. van Zandbergen. Vanavond verzorgde hij in Wommels de ' Lêzing foar de Freule.' Het betreft hier een evenement dat tien jaar geleden door LC-redacteur Pieter de Groot werd geëntameerd en dat zich inmiddels op een vast en omvangrijk publiek mag verheugen. De formule is simpel. Het evenement speelt zich af op een beschut veldje bij de jachthaven in Wommels. Daar staat een spreekgestoelte opgesteld en een rij banken voor het publiek. Beeldend kunstenaar Ids Willemsma van Oosterwierum roeit de spreker-van-dienst naar de 'plaats delict'. Founding father De Groot heet iedereen welkom waarna de microfoon overgaat naar de geselecteerde spreker. Deze mag zelf helemaal bepalen hoe hij inhoud geeft aan zijn act. Omdat vooral artistieke mensen worden gerekruteerd vormt dat veelal geen enkele probleem. Na zo'n drie kwartier is er gezegd wat er gezegd moet worden. Alle medewerkers worden bedankt en een ieder gaat zijns weegs, al schijnt een enkeling in de plaatselijke horeca nog wel even na te zitten. Kortom een hele simpele formule, maar wel doeltreffend en althans voor mij een reden om nu al een jaar of vijf even naar Wommels te rijden. (En alleen dat is begin augustus – wijl de zon ter kimme daalt- al een groot genoegen.) Van Zandbergen las vastberaden enkele goed gekozen passages voor uit zijn zo bejubelde debuutroman Littenser Merke. Het publieke luisterde aandachtig en genoot van de sfeer en de beelden die hij wist op te roepen. Wat wonen we toch in een mooie provincie waar met dit soort betrekkelijk eenvoudige bijeenkomsten het leven prachtig ingekleurd kan worden. En als ik Pieter de Groot een suggestie mag doen, pols voor volgend jaar De Schiffart als spreker. Hem kennende zal hij niet direct ja zeggen, maar niet geschoten is altijd mis. In hem schuilt sowieso een goeie verteller en wie weet ook een voortreffelijk entertainer.

Morgen een mooie schaakfoto genomen in Wommels. Het bijgaande prentje werd vanavond geschoten. Afgebeeld staan Fokke de Boer en Sipke de Schiffart, twee van de vijf aanwezige Westergooers. (HJD)