Op het FK 60+ in Leeuwarden wonnen onze clubgenoten Lambertus en Taeke een geldprijsje. Lambertus werd gedeeld derde in de C categorie en Take gedeeld 4e bij de B. Hylke en EEl deden ook mee zonder noemenswaardig resultaat, de laatste was de indeler maar speelde slechts eenmaal en werd gedurende de laatste weken ziek zodat hij zijn taken moest overdragen.