Opening
Gerrit en Eel bezochten als afgevaardigden van Westergoo, woensdagavond 20-september deze vergadering aan het kalverdijkje die 19:45 uur begon en bijna 2 uren duurde. Na de opening van voorzitter Auke van der Heide werden de overleden leden geëerd met een minuut stilte en vervolgens de stukken zonder noemenswaardige correcties goed gekeurd. 
Bestuursverkiezing
Penningmeester Sybolt Visser trad af en werd herkozen. Voorzitter Auke trad af en was niet herkiesbaar, er bleek geen vervanger voor hem. Secretaris Bas van der Zwaag begon vorig jaar na de vergadering met zijn functie en werd nu benoemd. Idem voor jeugdleider Jos Boers met dit verschil dat hij niet aanwezig was en ook al weer was gestopt met deze functie. Ook voor hem geen vervanger zodat we voorlopig een driekoppig bestuur hebben.
Van achttallen naar viertallen
Volgend seizoen gaat de FSB competitie op de schop en kan ieder FSB lid meedoen.  Ook degenen die al KNSB spelen want die competities zijn dan definitief gescheiden. De vergadering kon kiezen tussen Hybride indeling of op rating (lees het transitie document). Het wordt Hybride.  De vergadering kon kiezen voor achttallen of 4-tallen, het worden 4-tallen.
Tactische opstelling is niet leuk dus verbieden. 
Dit was nog geen voorstel maar eerst een peiling die uitviel in het voordeel van wel een tactische opstelling
Westergoo bekert wel
In de pauze werd de bekerloting verricht, Gerrit trok ook een lot wat inhoud dat Westergoo dus wel meedoet aan de FSB Knockoutcup oftewel de Berend Nauta bokaal
Veel animo voor het organiseren van FK's
Vorig seizoen werd geen FK snel meer georganiseerd. Sneek had toegezegd het te doen maar blies het voor de aanvang weer af. Volgens Jan Hibma wil Lasker dat nu (wel) doen. En eventueel ook het FK rapid voor viertallen dat vorig seizoen werd afgeblazen door ODI. Ook Schaakwoude toonde belangstelling voor deze 4-tallen om dit te organiseren. 
Voor het FK senioren, het vorig seizoen in Damwald, was was nu ook belangstelling voor organisatie door SCLeeuwarden en de Koninklijke. De genoemde clubs gaan onderling uitmaken wie wat gaat doen.  Het FK 60+ wordt weer gedaan door het duo Erik Sparenberg en Siem van Eijk. Het FK individueel wordt weer gedaan door Sneek (Joe en de Wytse's). Het FK rapid weer door SCDrachten en ze doen ook de puppillendag, tenzij dit door het geringe aantal deelnemers wordt gedaan in samenwerking met de NOSBO.
Dan zijn er nog de scholen FK's met voorronden door meerdere jeugdleiders met als coördinator Migchiel de Jong 
Jan Hibma over skaakstikken
Skaakstikken is een Fries woord (schaakstukken in het Nederlands) maar hier wordt bedoeld stukjes schrijven over schaken. Het is een tipje van de sluier, maar het heeft er alle schijn van dat de onlangs beëindigde Raadsheer met sessies in Sneek, met Skaakstikken een opvolger krijgt in het GrandCafe tegenover de Harmonie