Zondag vond in Tjerkwerd de opening plaats van een bijzondere tentoonstelling die eigenlijk iedere Westergooer zou moeten gaan zien. In galerie Wijngaarden aan de Waltawei nr 25 worden schilderijen getoond ‘rondom’ onze oud-clubgenoot Sipke de Schiffart. Naast schilderijen van Sipke zelf zijn er werken te zien van ‘onze’ Fokke de Boer, maar ook van Martin Sijbesma uit Kubaard, GertJan Slotboom uit IJlst en Gerrit Wijngaarden uit Tjerkwerd. De expositie wordt gecompleteerd door enige werken van Sipkes kunstzinnige familieleden, waaronder een oom en een tante. Een betrekkelijk kleine expositie maar wel eentje die gezien mag worden! Dat kan de komende weekenden op 4,5,11 en 12 november van half twee tot vijf.

De opening van de tentoonstelling werd zondagmiddag omlijst met een klein sfeervol dichtersfestival dat plaats vond in het dorpshuis van Tjerkwerd. Een achttal bekende en minder bekende Friese dichters las voor uit eigen werk en er was een muzikant (Wouter van der Wal) die ‘ kampvuurliedjes’ ten gehore bracht. Hoogtepunt van de middag – die ook nog een beetje in het teken stond van de publicatie van Sipkes eerste dichtbundel ‘Oan dy tinke’ – vormde een performance van Sipke zelf. Op onnavolgbare wijze las hij een tiental verzen voor die in de loop der jaren door hem werden geschreven. De prachtig ingetogen voordracht van zijn werk in combinatie met zijn droog-komische kanttekeningen vielen bij de circa dertig aanwezigen –waaronder erelid Hylke Feenstra en echtgenote Ineke- bijzonder in smaak.