In een boekje over Bolsward kwam ik een zeldzaam romantische tekening tegen van laat ik zeggen ' ons plekje'. Alleen ons plekje -Het Convent- was er toen nog niet. De tekening is gemaakt in de laatste oorlogswinter en laat zien hoe het Oud Kerkhof er toen uitzag. Waar nu ons clublokaal staat, stond in die dagen een afscheidingsmuur die de tuin van de pastorie scheidde van de openbare weg. Later, eind zeventiger jaren, toen het oude Convent aan de Kampen -oud en der dagen zat- met de grond gelijk werd gemaakt, werd in de pastorietuin een nieuw verenigingsgebouw gezet. Het paste allemaal net, maar het werd een fraai gebouw van goede kwaliteit dat nu eigenlijk nog altijd geen sporen van slijtage vertoont. Ik vind het een heel mooi romantisch tafereeltje en ik weet zeker dat er mee leden zo over denken. (HJD)

convent in sneek