Terwijl de wereld om ons heen geheel en al verdigitaliseert, is er in Fryslân zowaar een analoog schaaktijdschrift opgericht onder de titel: Skaakstikken. Het initiatief daartoe is genomen door Jan Hibma uit Leeuwarden (maar uitkomend voor het eerste achttal van het Annaparochiaanse Lasker). De immer positieve en optimistische Hibma vond het tijd worden om een tegenwicht te bieden aan de wereld van de vlugge tweeds en de vluchtige websites. Hij riep een clubje schrijvers bijeen en na ongeveer een jaar stimuleren en trekken lukte het hem uiteindelijk een nul-nummer aan de drukker te presenteren. “Doe mij er maar honderdvijftig”, zo sprak hij kordaat. De drukker verrichtte zijn taak naar behoren en thans reist Hibma stad en land af als een waar colporteur om zijn blad onder de aandacht te brengen van schakers. Het nul-nummer dat gekenmerkt wordt door een bonte verzameling artikelen wordt gratis verspreid en is bedoeld om belangstellende te strikken voor een jaarabonnement. Het is de bedoeling dat het blad twee keer per jaar verschijnt a de somma van slechts negen euro per jaar. Geen geld voor een blad dat naar verwachting steeds 64 pagina’s zal tellen (evenveel pagina’s als het schaakbord velden telt. ) De leden van Westergoo hebben dinsdag kennis kunnen maken met het nul-nummer want er lagen twee exemplaren ter inzage. Voor meer informatie: www.skaakstikken.nl. Alwaar men zich als abonnee kan melden. Allen die geïnteresseerd zijn in het Friese schaken zouden dit loffelijke initiatief eigenlijk moeten steunen. (HJD)