Een paar wetenswaardigheden uit de schaakwereld van de afgelopen week.

Bolswards Nieuwsblad
Ten behoeve van de digitale versie van het Bolswards Nieuwsblad wordt iedere week een kort berichtje ingezonden over het wel en wee van Westergoo. Omtrent de eerste clubavond werd het volgende geschreven:

“Al 132 jaar lang zoeken schakers uit Bolsward en omliggende dorpen elkaar ’s winters op om ergens in een zaaltje tegen elkaar te spelen. Al zo’n 70 jaar vinden ze onderdak in het Convent aan de voet van de Martinikerk. Jongstleden dinsdag werd de competitie hervat door 19 van de 24 spelers. Clubkampioen Banning (uit Kimswerd) stuitte op Viersma (van Wommels). Beide titanen hielden elkaar in evenwicht. Dat gold ook voor de duels Smit -De Leeuw en Stornebrink- Van der Pal. Dijkstra zette Hageman mat op zet 26 en Nota was te sterk voor de altijd wat moeizaam op gang komende Leeverink. Bottema -het jongste lid- versloeg Feenstra die de meeste clubjaren op zijn naam heeft staan. Bergsma was in een klein uurtje klaar met Sikma. Niemarkt kwam goed uit de startblokken. Hij versloeg Verheggen. Boomsma speelde simultaan en nam de koppositie door Stapersma en Altena de baas te blijven. Volgende week verschijnen de stukken opnieuw op het bord en zal er verwoed om de punten gestreden worden.”

Tiny Visser overleden
Vrijdag was er het droevige bericht dat op bijna 90-jarige leeftijd mevrouw Tiny visser-Wouters is overleden. Zij was de weduwe van Klaas Visser -die begin jaren 90 als voorzitter van Westergoo plotseling overleed- en de moeder van grootmeester Yge Visser. Mevrouw Visser leefde altijd intensief mee met het wel en wee van Westergoo, ook toen ze een jaar of tien geleden van Sneek naar Heerenveen verhuisde. Komende zaterdag wordt haar leven herdacht tijdens een bijeenkomst in Heerenveen. Het bestuur van Westergoo zal daar vertegenwoordigd zijn.

Xander Wadman heengegaan
Maandag berichtte de Leeuwarder Courant dat op 64 jarige leeftijd er ook een eind is gekomen aan het leven van Xander Wadman. Wadman was violist bij het Noord-Nederlands orkest en was in zijn vrije tijd een verwoed verzamelaar van schaakboeken. Zijn collectie omvatte vele duizenden titels. Xander – die ook vaak als toeschouwer de grote Nederlandse schaaktoernooien bezocht- was de zoon van het bekende Friese schrijversduo Anne Wadman en Hylke Goënga.

Jubileum
Naast al deze droevige tijdingen valt er gelukkig ook te berichten over een aanstaand jubileum. In het Friesch Dagblad van komende vrijdag wordt het 3500ste probleem gepubliceerd. De schaakrubriek in de christelijk-nationale krant verscheen sinds 1945 onafgebroken en telkenmale werd de rubriek besloten met een opgave. De redacteuren –eerst Theun van den Tol, later Jouwert Turkstra en thans Dolf Wissmann- zorgen er voor dat er steeds doorgenummerd werd en zo kan het gebeuren dat thans nr 3500 aan de beurt is. Vermoedelijk gaat het hier in de schaakhistorie om een unieke reeks. Het probleem van komende vrijdag zal –zo vernamen wij uit betrouwbare bron- bestaan uit een tweetal cijferproblemen. In het ene vraagstuk vormen de stukken het cijfer ‘35’en in het andere het cijfer ‘00’. Een dubbele klus derhalve voor de deelnemers aan de laddercompetitie.

Helpmat                                                                                                                                                                                                       Om u te tonen hoe leuk het oplossen van schaakproblemen is neem ik hier over probleem nr 3499 over uit het Friesch Dagblad van vrijdag jl. Het betreft een helpmat in drie. Dat wil zeggen, zwart begint en helpt mee aan de matstand van de eigen koning.

Het gaat zo: 1. .... Da5+ . Wit heft het schaak op door zijn paard 'er tussen' te plaatsen 1. ... Pb5. Opnieuw geeft zwart schaak nu door 2. Dxd2. Weer heft wit het schaak op door zijn paard tussen dame en koning te positioneren: 2. ....Pd4. En dan geeft zwart ten derde male schaak: 3. Dg5. En zwart besluit meesterlijk door ten derde male met het paard het schaak op te heffen: 3. ... Pf5!! Bijkomend resultaat: zwart staat mat. Toch een prachtige compositie en een schitterend puzzeltje! Tip: raadpleeg op vrijdag het Friesch Dagblad en geniet van het oplossen van de vraagstukjes die Dolf Wissmann iedere week met veel zorg voor de lezer selecteert.

DOLF

Componist, de onlangs overleden Ignaas Vandemeulebroucke

Januari
Op verzoek van het bestuur zal Westergoo tijdens de eerste drie dinsdagavonden van januari geen thuiswedstrijden spelen. De afgelopen jaren was dat steeds wel het geval, hetgeen ernstig conflicteerde met de nieuwjaarsbijeenkomst van de kerkelijke gemeente. Het gezellig samenzijn na afloop van de bijeenkomst in de foyer van het Convent klonk door tot in de bovenzaal. Voor een interne competitieronde is dat niet zo bezwaarlijk maar voor gasten kunnen we dat eigenlijk niet maken. Vandaar. De wedstrijdleider van de FSB is geïnformeerd en hij zal bij de indeling hier rekening mee houden.

Een fragment uit de interne competitie
Af en toe doen zich tijdens de interne competitie ‘leuke’, ‘fraaie’ en soms ‘jammerlijke’ momenten voor. In bijgaande stelling speelde wit Dxf2. “Dan is het nu mat in drie”, zo kondigde de zwartspeler aan. Er volgde ….Dd1+; Dg1 Df3; Dg2 Dxg2. 0-1. HJD.

 Hageman