Spoedvergadering met goede vooruitzichten
Woensdagavond 18 sep was een spoedvergadering op de hooidollen 77  in Leeuwarden onder leiding van het FSB-bestuur (met alleen nog Siebolt Visser penningmeester en Henk van Dijk competitieleider) en de werkgroep. Spoed was geboden want een week later is de ALV en dan moet er een voltallig bestuur achter de tafel zitten. Tenminste dat was het aanvankelijke doel van de oorspronkelijke werkgroep. Ik zeg oorspronkelijk omdat de trekkers van deze groep, Peter Koning de beleidsplan-powerpoint-maker en Bas vd Zwaag de FSB secretaris en tevens a.i. voorzitter van de FSB, hebben afgehaakt. Dat is bizar maar het overgebleven bestuur en de overgebleven werkgroep ging verder volgens het plan.
Er waren dus na het afhaken van Bas drie vacatures. En aan de tafel van deze spoedvergadering zaten geschikte kandidaten met de capaciteiten om de vacatures in te vullen. Dat lukte uiteindelijk maar de 3 personen die het nu worden, doen dat vooralsnog een jaar als ad-interim. Het zijn Jan Hibma, Migchiel de Jong en HarmJan Dijkstra. Het bestuur werkt dus voortaan niet alleen maar met een aantal teams. Migchiel de Jong werkt dus met een aantal jeugdleiders (jeugdcommissie). Webmaster Eeltsje krijgt assist van Erik Sparenberg en Erik gaat ook helpen bij de competitie.
Na verloop van tijd worden alle functies en bijbehorende namen gepubliceerd.  

Wat vooraf ging
Woensdagavond 17 april vergaderde de werkgroep FSB voor de zesde maal dit seizoen. Deze vergaderingen werden steeds aangekondigd op de FSB site. Van elke club wordt verlangt dat zij iemand of meerdere leden naar deze bijeenkomsten sturen. Wij hadden daarvoor HJD als afgevaardigde toegezegd maar die had deze klus weer overgedragen aan Sibbele. Deze laatste heeft inmiddels een nieuwe baan met de bijkomende drukte zodat deze FSB vergaderingen het tot nu toe zonder Westergoo bijdrage moesten doen. Tot die ontdekking waren ook Eeltsje en Gerrit gekomen en gingen dus ook naar deze vergadering waar ze even werden bijgepraat

Wat is het doel waar dit beleid naar toe wil? Dat werd door beleidsmaker Peter Koning nog allemaal even benadrukt terwijl hij door de powerpoint heen wandelde. Het komt er op neer dat het FSB bestuur er niet alleen voor staat maar dat alle werkzaamheden in de toekomst zullen worden gedaan door een groep van 15 tot 20 personen die elkaar helpen en aanvullen om alle taken uit te voeren. Aanwezigen even uit mijn blote hoofd: Peter Koning, Hielke Gorter, Wytze vd Zee, Migchiel de Jong, Henk van Dijk, Jan Hibma, Bas vd Zwaag, Siebolt Visser, Gerrit Stornebrink en Eeltsje, Eric Sparenberg, ik begreep dat er voor deze sessie ook enkele afmeldingen waren ,Dirk Muller, Rick Kompaan, Jos Boers, Bernard Keizer. Misschien komt Erwin Denissen er nog bij. Rick Weggen heeft zich definitief afgemeld.

Na afloop kregen alle werkgroep leden een mail van Bas met daarin aan welke personen diverse taken waren toegewezen door Peter Koning. Daarna werd het stil totdat op de website een artikeltje verscheen waarin Jos de belangstellende lezers op de hoogte bracht van de haperende toestand en om de boel tot leven te wekken via online communicatie maakte Eeltsje daarop een app aan waarop maar 3,5 reacties kwamen. Achteraf bleek dat er al een groepsapp (Whatsapp) bestond vanaf medio januari. Maar ook in deze groepsapp valt niks te beleven en ook niet alle leden van de werkgroep zijn er lid van of hebben de groep uit frustratie of per ongeluk weer verlaten. 

Waarom de boel stokte is nog onduidelijk. De in de powerpont aangekondigde (extra) voorjaarsvergadering ging niet door en daarmee week het FSB bestuur dus wat af van het plan zoals in de powerpoint was uitgestippeld. De werkgroep komt 18  september weer bijeen om de poppetjes nog op de juiste plekken te krijgen voor de ALV een week later. Inmiddels heeft secretaris en  interim voorzitter Bas van der Zwaag zijn vertrek aangekondigd en zijn er 3 vacatures ontstaan in het FSB bestuur.