Protocol verantwoord schaken
Zolang er nog geen oplossing is voor het Corona virus moeten we leven in een anderhalve meter afstand maatschappij en elke bedrijfstak en sportbond heeft inmiddels regels opgesteld voor het geval er door de regering een datum wordt geprikt wanneer en wie er uit de lockdown komt.
Wij komen september uit de lockdown en hier ziet u de regeltjes waar wij ons dan aan moeten houden. Het betreffen de regels voor kinderen die 1-mei al uit de lockdown mochten maar later (september dus) ook voor Westergoo en de hele FSB gelden.