In het nieuwe schaakprotocol laat de KNSB nu toch de anderhalve meter los zodat schakers gewoon tegenoverelkaar kunnen zitten aan één bord. Voor al het overige zoals gangpaden en afstanden met andere borden moet wel de anderhalve meter worden aangehouden. In de praktijk zal het kleine zaaltje van het Convent vermoedelijk te klein zijn om alle leden te herbergen. 

Protocol Plan van aanpak opstarten clubavonden