De FSB competitie is helemaal op de schop gegaan, lees hieronder het epistel van de CL

 


 

Beste Schaakvrienden,

Binnen het FSB-bestuur is uitvoerig gesproken over de FSB-competitie. 
De opzet van de competitie is gewijzigd. Dit heeft ook enkele reglementaire wijzigingen tot gevolg, welke wij ter goedkeuring voorleggen tijdens de Najaarsvergadering op 1 oktober 2014.

Wat bieden wij u komend seizoen:

De FSB-competitie voor achttallen: 
Een spannende competitie lijkt aan de orde in de 
promotieklasse waarin Philidor III en Heerenveen na verblijf in de KNSB-competitie zijn teruggekeerd, en ook is er de rentree van Schaakwoude II. Wie houdt dit jaar Emmeloord van de titel is natuurlijk de grote vraag in de strijd om het clubkampioenschap van de FSB

Om aan de wens iets te doen tegen de ‘verre’ uitwedstrijden vinden we onder de promotieklasse miv dit seizoen twee 1e klasse poules van elk 6 teams.

Daaronder is er de 2e klasse, ook in twee regionale poule’s, waarvoor vrije inschrijving geldt.

De derde klasse voor achttallen is opgeheven. 

 

De FSB-competitie voor viertallen: Ideaal voor verenigingen die geen (extra) achttal op de been kunnen brengen, of voor verenigingen die graag een aantal jeugdspelers kennis willen laten maken met het FSB-competitie schaak.   Deze competitie wordt gespeeld in 2 klasses, waardoor er ook gespeeld kan worden om promotie en tegen degradatie.
in naam worden deze groepen  de  
3e klasse en de 4e klasse.
Voor de 4e klasse geldt vrije inschrijving voor viertallen. Een plaats in de 3e  klasse moet verdiend worden.

De competitie voor zestallen is opgeheven.

 

Het FSB-bekertoernooi. Oftewel de strijd om de Berend Nautabokaal.  Een knock-out formule voor viertallen. Toegankelijk voor 1 team van iedere FSB-vereniging. De winnaar kwalificeert zich voor deelname aan het KNSB-bekertoernooi van het volgend seizoen.

De vrije formatie viertallen-competitie. Afgelopen twee seizoen is hier mee geëxperimenteerd. De vrije formatie viertallen competitie is een evenement naast de reguliere competitie voor acht- en viertallen.  Ideaal voor hen die nog wel eens vaker een externe wedstrijd willen spelen, of voor die spelers die zich niet kunnen vastleggen om regelmatig in een regulier team mee te doen. 

De FSB-competie D-jeugd (zijnde de leeftijdscategorie t/m 12 jaar)
Nieuw dit seizoen. Een competitie voor D-teams, uitkomend in viertallen. 
Onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is het bestuur er veel aangelegen in de komende jaren de FSB-jeugdcompetitie nieuw elan te geven.  Het is de bedoeling dit seizoen te starten met de D-categorie, en dit uiteindelijk te laten doorgroeien naar een volwaardige jeugdcompetitie.  Ik nodig u graag uit om uw gedachten over de inrichting van deze competitie met mij te delen.

 Hoe melden wij ons aan voor deze competitie’s?
De FSB-competitie voor achttallen en de FSB competitie voor viertallen
Alle teams zijn ingedeeld, de teamleiders wordt verzocht het basisteam aan te melden via de link op de website (Klik hier voor het opgeven van de basisteams).
Verenigingen die een nieuw team in willen inschrijven voor deze competitie (2e klasse, resp. 4e klass) worden verzocht een e-mail aan mij te zenden.
Dit geldt ook voor verenigingen welke een team uit deze competitie terug willen trekken.

Het FSB bekertoernooi.  
De loting wordt verricht tijdens de najaarsvergadering. Verenigingen welke 
niet willen meedoen aan het bekertoernooi wordt verzocht dat uiterlijk op 26 september te laten weten middels een e-mail aan mij.

De vrije formatie viertallen.   Opgave van het team via de email.

De D-jeugd competitie,  via een email aan mij, onder opgave van de namen, KNSB lidnummer en zo mogelijk KNSB (jeugd)-rating.

 

Artikel 4. Aanmelding van teams. (FSB-reglement)
Wanneer moet de teamleider zijn spelers voor de reguliere competitie hebben aangemeld?De bij de FSB aangesloten verenigingen zijn verplicht jaarlijks, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de algemene najaarsvergadering van de F.S.B., of (indien die vergadering later dan 20 september gehouden wordt) in ieder geval voor 20 september, aan de CL de volgende gegevens te verstrekken:

a. een opgave van het aantal teams waarmee de vereniging aan de competitie wil deelnemen; 
b. een aanduiding van de wekelijkse clubavond en van de lokaliteit waar die clubavond zal worden gehouden; 
c. de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de wedstrijdleider en/of van de teamleiders;
d. een opgave van de samenstelling van de teams (namen van de vaste spelers).

Oranjewoud, 11 september 2014
Peter de Jong, competitieleider