De kinderen van stap 1 kregen theorieles met als thema zoek het mat in één, stap 2 moest een penning zoeken. Daarna werd iedereen ingedeeld in de competitie. Klik hier voor de nieuwe stand