Op de eerste dinsdag in september is traditioneel onze Algemene ledenvergadering (ALV). 
De stukken komen in de map vergadering. In die map zitten ook oude en andere documenten die niets met de vergadering te maken hebben. Daarom worden de stukken voor deze vergadering hier onder samengevat. Daar kunt u op klikken.

Verslag van de ALV 2023

 Uitnodiging en Agenda (versie 2)

Het kasboek 2023

Verslag van de ALV 2022