Uitdaging
De witspeler klikt in de onderstaande indeling op de naam van zijn zwarte tegenstander en in de venster op het icoontje met de gekruiste degens. Je komt dan in het uitdaagvenster, je speelt live en 90 min+30 sec per zet. Doet er een kind mee dan is het 60+0. Zodra je op de witte koning klikt is de uitdaging onderweg naar je tegenstander. 

Aannemen
De zwartspeler wacht op de uitdaging en die komt in de vorm van een roodstipje in de gekruiste degens, klik er op en neem de uitdaging aan, je kunt ook weigeren. 

WIT ZWART  
Van der Pal Hessel (B) - Viersma Murk (A) 0-1   *
Dijkstra HarmJan (A) - Stornebrink Gerrit (B) 0-1   *
Leeverink Johan (A) - Sikma Piet (B) 1-0  
Johan Verheggen (C) - Hageman Garmen (B) 0-1  
Dolle Josef (A) - Hylkema Lambertus (C) 1-0  
Bottema Tjesse (C) - Ouderkerken Jolle 1-0 1-0
Altena Jan (C) - Jelmer Groeneveld 1-0  
Sibbele Bonthuis - Thys Blaeser 0-1  
Sjors Galama - Elbrich Ouderkerken 1-0  
Guusje Galama - de Leeuw Jappie (C) 0-1  
Sybrich Ouderkerken - Stapersma Tine (C) 0-1   *

de vorige ronde | volgende ronde

De partijen
Sybrich geeft op de 4e zet al een loper cadeau aan Tine, die nu gaat afruilen met een stuk meer, tja wat kan ik er meer over zeggen.

Guuje tegen Jappie ging lang gelijk op, maar op de 13e zet begint  Jappie met een koningsaanval die gemakkelijk kon worden afgeslagen als Guusje het aanvallende paard en loper zou afruilen tegen een toren, maar ze koos voor een mat in één.

Elbrich mistte tegen Sjors eerst een mat in 4 en wat later een mat in één en verloor tenslotte, oorzaak veel te snel spelen en niet even kijken wat er mogelijk is

Sibbele komt tegen Thijs goed uit de opening maar komt er na een blunder op de zeventiende zet niet meer aan te pas

Jan komt tegen Jelmer goed uit de opening en gaat in de aanval nadat hij eerst heeft gerokeerd in tegenstelling tot Jelmer die zijn verdediging nog niet goed op orde heeft en moet toezien dat Jan na een schaakje straffeloos een toren opeet.

Jolle probeert hezelfde als in zijn voorgaande partijen(een snelle matvoering met loper en Dame op de f 2. Tegen Jelmer en Guusje lukte dat wel herrinner ik mij maar tegen Tjesse niet natuurlijk. 

De partij van Jos tegen Lambertus ontlokte Jos veel complimenten aan het adres van zijn tegenstander, het werd ook een lange partij die in theorie wel een paar weken kon duren omdat na wat connectie strubbelingen het uiteindelijk lukte in de correspondentiemodus , zonder klok dus

 Verheggen tegen Garmen was leuk om na te spelen beiden hadden beurtelings voordeel om en bij de 18e zet maar enkele zetten verder kreeg Garmen beslissend voordeel maar verkwanselde dat  zodat het op de 35e zet weer gelijk stond. Johan die meer tijd gebruikte dan Garmen, wat op zich al uniek is blunderde vervolgens en Garmen kon mat in 2 geven

HarmJan tegen Gerrit werd een Scheveningse Siciliaan waarbij Gerrit gaandeweg het middenspel voordeel kreeg maar na 29 zetten was alles weer in evenwicht. Daarna ontstond een eindspel met elk een toren en HarmJan 1 pion en Gerrit 2 pionnen, volgens Stockvis remise maar dat lukte HamJan niet

Hessel speelde tot de 26e zet tegen Murk bewonderingswaardig maar een mindere zet werd hem daarna snel fataal

Leeverink voerde een Blitskrieg tegen Piet met een aanval op de zwarte f pion, nadat Piet het witte paard niet nam met zijn koning was het snel afgelopen

(wordt vervolgd)