Back to Top

Jeugdschaken in Bolsward

Westergoo heeft zelf geen jeugdschaak afdeling maar geeft les op  op scholen die hier om vragen. 

 

Woensdagmiddag.
Op woensdagmiddag van 13:15 tot 14:15 uur is er een competitie in de naschoolse opvang van de Sint-maarten school. Soms loopt het wat uit als er belangstelling is voor bijles. Maar voor het gros zijn het wekelijkse lessen van een uur waarvan de helft digitale theorie
 
Kinderen uit de omgeving of een andere school die ook belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij scwestergoo@gmail.com bij de docenten zelf aan school.

De kinderen die er aan toe zijn zullen worden aangemoedigd om aan toernooien mee te doen. Bijna alle toernooien zijn op zaterdagmiddag. Populair zijn de Grand-Prixtoernooien met een klassement. Maar er zijn ook Friese kampioenschappen in de krokusvakantie in het Bogerman te Sneek. Westergoo organiseert ook een jeugdtoernooi op 8 december in Het Convent. Alle jeugdtoernooien worden gepland door Eeltsje (voor de FSB) en Marjet de JL van de NOSBO in een lijst waar ook de kampioenschappen van de beide bonden en de KNSB zijn gepland. 
Verder is er nog de mogelijkheid om mee te doen aan het scholen kampioenschap. De actuele activiteiten ziet u hier

Vrijdagmiddag
Op de SintMaartenschool op vrijdagmiddag is van 13:10-14:10 uur vrije-keuze uur. De kinderen kunnen dan zelf een keuze maken wat ze willen uit een aanbod van vrijwilligers. De docenten Eeltsje en (soms) Cees grijpen deze gelegenheid aan om de kinderen schaken te leren