Back to Top

Contact

 functie naam mail telefoon
voorzitter Gerrit Stornebrink gerst@freeler.nl 0621237360
secretaris Harm-Jan Dijkstra h.j.dijkstra@planet.nl 0646172794
competitieleider Cees Banning cbanning@planet.nl 06-53145146
1e ledenadmin Harm-Jan Dijkstra h.j.dijkstra@planet.nl 0646172794
2e ledenadmin Eeltsje 06 372 577 47
penningmeester Piet Sikma p.sikma@hetnet.nl 0515 569561
materiaal het bestuur
captain 1e team Harm-Jan Dijkstra h.j.dijkstra@planet.nl 0646172794
captain 2e team Gerrit Stornebrink
webmaster Eeltsje Boomsma eeltsje@gmail.com 06 372 577 47
jeugdcommissie Eeltsje Cees Gerrit  Murk Viersma 06 372 577 47

 

Alle bestuursleden ontvangen uw mail via  scwestergoo@gmail.com

Klik hier voor de locatie van Westergoo 
Het adres is: gebouw Het Convent grootkerkhof 1a Bolsward, 0515 - 572274