Back to Top

Westergoo contributie

De contributie van Westergoo
De leden worden verzocht om voor 1-oktober hun contributie te betalen.
Het bedrag is €125. Dubbelleden €90. Jeugdleden €27,50
Over maken op naam Sikma 
rekening nummer NL41 INGB 0665 9592 81 
en vermelden Westergoo contributie
Westergoo heeft dus zelf geen zakelijke rekening meer maar leent een gratis rekeningnummer van Penningmeester Piet Sikma en bespaart op deze manier €120 per jaar bankkosten

 

Jeugdtoernooi
Het jeugdtoernooi wordt meestal gehouden op de 2e zaterdag in december. Dit toernooi is afhankelijk van inleg en donateurs en staat niet op de begroting van Westergoo en het geld wordt beheert door Eeltsje via Inleg: 5 Euro alvast overmaken via telebankieren op rek nr: NL75 RABO 3715 109181 op naam van Eeltsje Boomsma met vermelding van schaaktoernooi en naam deelnemer